Koledy

Já, malý, přicházím koledovat

Já malý přicházím koledovat, co umím o Kristu prozpěvovat, že se narodil v Betlémě v chlívě, chci zvěstovat. Chudý je, nahý je, trpí zimu; kdybych měl, co bych chtěl, dal bych jemu, já malý žáček, plínu i fáček i peřinu. Dost málo darujte, groš neb zlatý,  budete po smrti za to vzati do nebe...
Celý článek

Já bych rád k Betlému

Já bych rád k Betlému, k Ježíšku malému. Mám doma křepeličku a pěknou žežuličku, ty mu odvedu. Bude žežulička, vyrážet Ježíška. U hlavičky jeho sedávat, líbezně mu bude kůkávat, ku, kuku ku, kuku. Zdráv buď (již) Ježíšku! Bude žežulička, vyrážet Ježíška. U hlavičky jeho sedávat, líbezně mu bude...
Celý článek

Hajej, nynej, Ježíšku

1. Hajej, nynej, Ježíšku, Ježíšku, pučíme ti kožíšku. Budeme té kolíbati, Abys moh' libě pospati, Hajej, nynej, Ježíšku, Pučíme ti kožíšku. 2. Hajej, nynej, miláčku, Miláčku, mariánský synáčku. Budeme té kolíbati, Abys mohl libě spati, Hajej, nynej, miláčku, Mariánský synáčku.
Celý článek

Byla cesta, byla ušlapaná

Byla cesta, byla ušlapaná Byla cesta, ušlapaná Byla cesta, byla ušlapaná Byla cesta, ušlapaná Kdo ju šlapal, kdo ju šlapal Matka Krista Pána Kdo ju šlapal, kdo ju šlapal Matka Krista Pána Potkala ju tam svatá Alžběta Potkala ju tam svatá Alžběta Kam ty kráčíš Kam ty kráčíš Sestřičko má...
Celý článek

Vánoce, Vánoce, přicházejí

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Proč si děda říci nedá, tluče o stůl v předsíni a pak běda,marně hledá kapra pod skříní. Naše teta peče léta na Vánoce vánočku, nereptáme aspoň máme něco pro kočku, jé Vánoce, Vánoce přicházejí,...
Celý článek

My tři králové

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štestí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka. Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše. Nám třem se hvězda zjevila, která jak živa nebyla. Jak jsme tu hvězdu viděli, hned jsme si koně osedlali. Co ty, černej, stojíš...
Celý článek

Pochválen buď, Ježíš Kristus

Pochválen buď Ježíš Kristus, milý Matěji Až na věky! Kam pospícháš bratře Ondřeji. |:Já do Betléma běžím, co se tam stalo, nevím. Prosím tebe, vrať se semnou, něco ti povím.:| Naši hoši v noci pásli blízko Betléma, velká jasnost o půlnoci jako den byla. |:Andělský zpěv slyšeli, do Betléma...
Celý článek

Půjdem spolu do Betléma

Půjdem spolu do Betléma, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá! Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat! Začni Kubo na ty dudy dudaj, dudaj, dudaj, dá! Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat! A ty Janku na píštalku dudli, tudli,...
Celý článek

Slyšte, slyšte, pastuškové

Slyšte, slyšte pastuškové, jaké znějí zpěvy nové, v této noční hodině, u betlémské jeskyně. Hvězda svítí nad Betlémem, nebe plesá Zem zní zpěvem, světlem září jeskyně, jako rajská svatyně. Hostem jejím syn je Boží, v jeho ruce Pán vše složí, a zde leží maličký, v klínu chudé matičky. Andělé se...
Celý článek

K Ježíškovi do Betléma půjdeme

K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj půjdeme, jemu pískat, jemu trúbit budeme, aj budeme, takú notu veselú a dávno neslýchanú, že se nám narodil v_městě Betlémě. K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj půjdeme, jemu srdce, jemu život darujme, aj darujme. K jesličkám přiklekněte, zbožně se...
Celý článek