1. Adventní neděle

Na první adventní neděli se zapálí první svíčka, neboli svíčka proroků. První Adventní svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.