Byla cesta, byla ušlapaná

Byla cesta, byla ušlapaná
Byla cesta, ušlapaná
Byla cesta, byla ušlapaná
Byla cesta, ušlapaná
Kdo ju šlapal, kdo ju šlapal
Matka Krista Pána
Kdo ju šlapal, kdo ju šlapal
Matka Krista Pána
Potkala ju tam svatá Alžběta
Potkala ju tam svatá Alžběta
Kam ty kráčíš
Kam ty kráčíš
Sestřičko má milá
Poslouchat mše, poslouchat mše
Svatého Nešpora

Nechoď sestro, nechoď do kostela
Nechoď sestro, nechoď do kostela
Povídajú, povídajú, že porodíš syna
Povídajú, povídajú, že porodíš syna

Máš ho zrodit na ty slavné hody
Máš ho zrodit na ty slavné hody
Až rostaju
Až rostaju
Kolem všecky vody