Hajej, nynej, Ježíšku

1. Hajej, nynej, Ježíšku,
Ježíšku, pučíme ti kožíšku.
Budeme té kolíbati,
Abys moh' libě pospati,
Hajej, nynej, Ježíšku,
Pučíme ti kožíšku.

2. Hajej, nynej, miláčku,
Miláčku, mariánský synáčku.
Budeme té kolíbati,
Abys mohl libě spati,
Hajej, nynej, miláčku,
Mariánský synáčku.