Něco o Adventu...

Advent

z latiny adventus - příchod, začíná čtyři neděle před vánocemi. Je to doba kupování vánočních dárků, pečení cukroví, úklidu a výzdoby domovů. Advent začíná vždy 4 neděle před Vánoci, mezi 27. listopadem až 3. prosincem. Tradičním symbolem pro Advent je Adventní věnec, kde jsou většinou fialové nebo modré svíčky. Fialová nebo modrá barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání.Konec Adventu představuje západ slunce Štědrého večera.

Dalším symbolem je také Adventní kalendář. Je to kalendář, který. Kalendář slouží k odpočítávání dnů adventu ke Štědrému dnu. Většinou je v kalendáři 24 políček vyplněných malou sladkostí, většinou čokoládou různého tvaru. I na internetu můžete nalézt adventní kalendář, jako např. na stránkách "České tradice" -  klikněte zde