Svatá Lucie

Svatá Lucie je patronkou slepých a pomocnicí při očních nemocech. Je oslavovaná 13. prosince. Pocházela z dobře situované rodiny, ale rozdala svůj majetek i chudým. Byla udána jako křesťanka, za což musela podstoupit mučednickou smrt. Její poselství shrnuje výrok „Ti, kdo žijí cudný život, jsou chrámem Ducha svatého.“