Vstávání během večeře

Další Vánoční zvyk je takový, že když půjdete jíst a máte např. rýmu, vezměte si kapesníky s sebou.

Proč?

Ptáte se, proč? Protože kdyby nějaký člen věčeře vstal od stolu, tak se vypráví, že nezůstane dlouho mezi námi apod., kdežto když u stolu zůstanete všichni, všichni budete zdraví a budete dlouho pohromadě.