Chtíc, aby spal

Chtíc, aby spal, tak zpívala,

synáčkovi

matka jež ponocovala,

miláčkovi:

Spi, nebes dítě, milostné,

Pán jsi a Bůh,

pěje ti v lásce celý ráj,

pozemský luh.

 

2. Dřímej, to matky žádost je,

holubičko,

v tobě se duše raduje,

ó, perličko!

Nebesa chválu pějí tvou,

slávu a čest,

velebí tebe každý tvor,

tisíce hvězd.

 

3. Ó lilie, ó fialko,

ó růže má,

dřímej má sladká útěcho,

zahrádko má!

Labuti má a loutno má,

slavíčku můj,

dřímej, má harfo líbezná,

synáčku můj!

 

4. Miláčku spi a zmlkněte

andělové,

před Bohem se mnou klekněte,

národové!

Sestoupil v pravdě Boží Syn

na naši zem,

přinesl spásu, pokoj svůj

národům všem.