Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán,

veselme se,

z růže kvítek vykvet nám,

radujme se.

Z života čistého,

z rodu královského,

nám, nám,

narodil se!

 

2. Jenž prorokován jest,

veselme se,

ten na svět poslán jest,

radujme se.

Z života čistého,

z rodu královského,

nám, nám,

narodil se!

 

3. Člověčenství naše,

veselme se,

ráčil vzít Bůh na se,

radujme se.

Z života čistého,

z rodu královského,

nám, nám,

narodil se.

 

4. Goliáš oloupen,

veselme se,

člověk jest vykoupen,

radujme se.

Z života čistého,

z rodu královského,

nám, nám,

narodil se!

www.youtube.com/watch?v=HGQR2VRvW_8