Nesem Vám noviny

Nesem Vám noviny,

poslouchejte,

z betlémské krajiny,

pozor dejte.

[:Slyšte je pilně

a neomylně,:]

rozjímejte.

 

2. K němužto andělé z nebe přišli,

i také pastýři jsou se sešli.

[:Jeho vítali, Jeho chválili,:]

dary nesli.

 

3. Andělé v oblacích prozpěvují,

narození Páně ohlašují:

[:Že jest narozen, v jeslích položen,:]

oznamují.

www.youtube.com/watch?v=pPxJSLId7ik