Pochválen buď, Ježíš Kristus

Pochválen buď Ježíš Kristus, milý Matěji
Až na věky! Kam pospícháš bratře Ondřeji.
|:Já do Betléma běžím, co se tam stalo, nevím.
Prosím tebe, vrať se semnou, něco ti povím.:|

Naši hoši v noci pásli blízko Betléma,
velká jasnost o půlnoci jako den byla.
|:Andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi,
že se narodil Spasitel, vpravdě zvěděli.:|

V tom obecném chlévě leží v seně v jesličkách,
celý jen tak chudičký, v mizerných plenčičkách.
|:On prý tak překrásný je, na každého se směje,
kdo se na něho podívá, radost nabude.:|

Nechoďme tam jako blázni, milý Ondřeji,
abychom tam přišli prázdni, když nic nemají.
|:Pojďme pro kamarády, naberem s sebou dary,
až toho dost poshledáme, pudem spěšněji.:|