Jak jsi krásné neviňátko

Jak jsi krásné nevňátko,

vprostřed bídy, nebožátko!

Před tebou padáme,

dary své skládáme.

2. sloka

já Ti nesu dvě kožičky,

by zahřály Tvé nožičky,

já zas trochu mlíčka,

by kvetla Tvá líčka.

3. sloka

Já Ti nesu veselého

beránka ze stáda svého;

s ním si můžeš hráti,

libě žertovati.

4. sloka 

A co my ti, nuzní, dáme?

darovati co nemáme;

my ti zadudáme, 

písně zazpíváme.

5. sloka

Pastuškové mu dudají, 

zvuky dud se rozléhají;

slavně dudy hrají, 

všichni prospěvují.

6. sloka

Měj se dobře, Jezulátko,

přespanilé pacholátko!

S tebou se loučíme, 

Bohu poroučíme.