Veselé Vánoční hody

Velselé Vánoční hody,

Zpívejte dítky koledy.

O tom co se v skutku stalo,

že se lidem narodilo

dětáko.

O tom co se v skutku stalo,

že se lidem narodilo

děťátko.

2.sloka

Po tmě leží,

nemá svíčičky,

na nebi mu svítí hvzdičky.

Ty jen všechen oděv dáváš,

samo´s nahé a nic nemáš

děťátko.

Ty jen všechen oděv dáváš,

samo´s nahé a nic nemáš

děťátko.

3.sloka

Přišli chudí pastuškové,

zpívali jsou chvály nové:

Vítej, nám andělský králi,

tebe jsme zdávna žádali

děťátko.

Vítej, nám andělský králi,

tebe jsme zdávna žádali

děťátko.

www.youtube.com/watch?v=zQS9fXIqEB4